Vocabulary Lessons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Dialog
1 2 3 4 7 8 9 10 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34
Dialog - level 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lesson 27

l27s46 – Kaié:ri ni wáhsen Ià:ia’k

Kaié:ri ni wáhsen Ià:ia’kForty-six
Quarante-six

l27s47 – Kaié:ri ni wáhsen Tsà:ta

Kaié:ri ni wáhsen Tsà:taForty-seven
Quarante-sept

l27s48 – Kaié:ri ni wáhsen Sha’té:kon

Kaié:ri ni wáhsen Sha’té:konForty-eight
Quarante-huit

l27s49 – Kaié:ri ni wáhsen Tióhton

Kaié:ri ni wáhsen TióhtonForty-nine
Quarante-neuf

l27s50 – Wísk ni wáhsen

Wísk ni wáhsenFifty
Cinquante

l27s51 – Wísk ni wáhsen Énska

Wísk ni wáhsen ÉnskaFifty-one
Cinquante et un

l27s52 – Wísk ni wáhsen Tékeni

Wísk ni wáhsen TékeniFifty-two
Cinquante-deux

l27s53 – Wísk ni wáhsen Áhsen

Wísk ni wáhsen ÁhsenFifty-three
Cinquante-trois

l27s54 – Wísk ni wáhsen Kaié:ri

Wísk ni wáhsen Kaié:riFifty-four
Cinquante-quatre